La FONT DEL CARRER SANT VICENT o dels capellans, per proximitat a l’antic carrer homònim, no ha merescut aparéixer als llibres o a les guies de Xàtiva. Ni reial, ni monumental, l’han desgastada els anys i la moda de vegades cruel dels grafitis l’ha maltractada. La tassa de Buixcarró està adossada a la paret amb un frontis afegit a posteriori. Dos escalons, el més gran de pedres de riu, la realcen mentre salven el desnivell al carrer.

Antigament, el veïnat carregava amb les despeses tant del manteniment, com de l’aigua, anomenada santa per provenir del riu dels Sants. El temps l’ha enriquida d’històries quotidianes i l’ha convertida en testimoni discret del bes enamorat de bona nit, de trobades d’amics, de vertiginoses corregudes de més d’un zíngar, d’una turca o d’una pastoreta, quan, al calorós mes de juny, trenquen la disciplina de la processó del Corpus per ser els primers a guanyar el dret a beure del seu canó.