La sra. presidenta de l’Associació del Corpus de Xàtiva

SALUDA

i els convida a l’acte del Pregó del Convit, que tindrà lloc el dijous, 8 de juny,
a les 20.30 h al saló d’actes de la Mancomunitat, situat a l’Antic Hospital.

Ana M. Perelló Navarro

Aprofita l’ocasió per a expressar-li la seua consideració especial.

Xàtiva, juny 2023